Vysoká pri Morave

OBEC


online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Posedenie pre dôchodcov 21.10.2017

(17.10.2017)

 

Voľby do VÚC 2017- 4.11. 2017 - OZNAM

(16.10.2017)

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávnych krajov by sme radi informovali občanov (voličov) o možnosti overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov, a či sú údaje o nich uvedené úplné a pravdivé. 
Do stáleho zoznamu voličov je možné nahliadnuť počas pracovných dní na obecnom úrade u pracovníčky evidencie obyvateľstva. 
Toto právo voliča je uvedené v ustanovení § 10 odsek (1) zákona č. 180/2014 Z. z.
  Volič má tiež možnosť požiadať ( zo závažných zdravotných dôvodov) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 
Môže tak spraviť telefonicky na t. č. 02/65967120, e-mailom na adrese: krskova@vysokaprimorave.sk, prostredníctvom príbuzných na obecnom úrade alebo je možné občana nahlásiť v deň konania volieb priamo vo volebnej miestnosti. 


Stavebný úrad OKTÓBER 2017

(27.09.2017)

 

Deratizácia - verejná vyhláška jeseň 2017

(26.09.2017)

 

Veľkokapacitné kontajnery 28.10.2017- OZNAM

(25.09.2017)

Dňa 28.10. 2017 budú do obce pristavené veľkokapacitné kontajnery. Vyvážať sa môže drobný stavebný odpad, nábytok, zeleň, čierna a biela technika. Skládka ( oproti futbalovému ihrisku ) bude otvorená od 8:00 hod. – 15:00 hod. 

Zmeny CP

(10.07.2017)

Informujeme Vás o možnosti zaslať
požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych
zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018.

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

(04.07.2017)

 
celý článok...

Rozpis zvozu komunálneho odpadu pre II. polrok 2017

(26.06.2017)

 

Vyučovanie anglického jazyka

(29.05.2017)

 

Poďakovanie

(04.05.2017)

Starosta obce touto cestou ďakuje pedagogickému zboru a žiakom našej školy, ktorí v rámci „Dňa zeme“ vykonali brigádu pri čistení katastra obce a vyzberali šesť stredných traktorových vlečiek odpadu z okolia ciest a čiernych skládok. 
Naši žiaci sa zaslúžili, že „Zohorská a Lábska cesta“ sú čisté a nerobia nám hanbu. Nižšie ročníky spravili poriadok v priestoroch „Mláky“. Najväčšiu časť práce vykonali žiaci, ktorí likvidovali čiernu skládku medzi hrádzou rieky Moravy a bývalým smetiskom.
Symbióza základná škola-obec opäť potvrdila, že takýto prístup žiakov má výchovný účinok a aj samotní žiaci boli spokojní s tým, čo vykonali. Ale hlavne si uvedomili, že znečisťovanie prírody musí skončiť a príroda musí byť stále tak upravená ako po ich brigáde.
Pri ďakovaní žiakom a pedagógom našej školy chcem apelovať hlavne na dospelých občanov našej obce, aby boli nápomocní pri odhaľovaní páchateľov čiernych skládok.
<<  <<  1 / 4  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.