Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Oznámenie - zverejnenie zámeru

(03.04.2020)

 

Zápis do materskej školy

(02.04.2020)

 

Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ

(01.04.2020)

 

Ako sa zaevidovať na ÚPSVaR Malacky

(30.03.2020)

Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

(30.03.2020)

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15.4. do 30.4.2020 elektronicky bez osobnej prítomnosti žiaka a rodiča. Do 1. ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31.augusta 2020 dovŕši 6 rokov , alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky. Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke školy www. zsvysmor. edupage.org. Treba ju vyplniť a elektronicky odoslať. Následne si ju treba vytlačiť, podpísať obidvomi zákonnými zástupcami a poslať na adresu školy. Kto nemá prístup na internet, nech zavolá na tel. čísla 0911 504 306 alebo 0901 706 169, alebo pošle SMS, my Vám prihlášku doručíme do poštovej schránky. Vyplnenú prihlášku nám následne pošlite poštou na adresu školy ZŠ s MŠ Hlavná 37, 900 66 Vysoká pri Morave. Na účet číslo : SK 29 6500 0000 0000 9466 9310, variabilný symbol 1 treba poslať finančný príspevok 20 € na pracovné zošity. Do poznámky treba napísať meno a priezvisko dieťaťa. Prihlášky možno posielať do 30.4.2020.
Po spracovaní uvedenej dokumentácie bude zákonným zástupcom zaslané rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka.

Zmena - režimové opatrenie hlavného hygienika SR

(30.03.2020)

 

Uzatvorenie prevádzok - režimové opatrenie hlavného hygienika

(30.03.2020)

 
celý článok...

Pošta - otváracie hodiny

(27.03.2020)

 

Reštaurácia Bocian - Rozvoz jedál

(27.03.2020)

 

Otváracie hodiny v prevádzkach vo Vysokej pri Morave do odvolania

(27.03.2020)

Potraviny Prokeš, Družstevná : 

Pondelok - Piatok : 
6 h - 12 h, 15 h - 18 h

Sobota : 
6 h - 12 h, 14 h - 17 h
<<  <<  1 / 8  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.