Vysoká pri Morave

OBEC


Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Pošta - OZNAM 27.6. a 28.6. 2018

(19.06.2018)

Vedúca pošty oznamuje občanom, že dňa 27.6. 2018 bude pošta z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektriny ZATVORENÁ. Dňa 28.6. 2018 bude otvorená od 8:00 hod. - 12:30 hod. a od 13:30 hod. - 19:00 hod.  

Vítanie leta - oslavy letného slnovratu 23.6.2018

(11.06.2018)

  

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 27.6. 2018 - pokračovanie

(11.06.2018)

Dńa 27.6. 2018 v čase pd 7:30 hod. - 17:30 hod. 

Zoznam ulíc : Družstevná, Hlavná, Hraničiarska, Krátka, Krížna, Nandy Dvor, Lúčna, Mládežnícka,Nám. A. Kadnára, Nám. oslobodenia, Nová, Poľná, Riečna, Robotnícka, Rybárska, Spojná, Staničná, Stromová, Tichá, Továrenská, Veterná, Zemianske I, Zemianske II, Zemianske III., Záhradná, Športová . Čísla popisné:  viď príloha  
celý článok...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 27.6.2018

(11.06.2018)

Dátum a hodina začiatku odstávky : 27.6. 2018 o 7:30 hod.

Predpokladaný koniec : 17:30 hod. 

Adresy miesta spotreby : viď príloha 

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Vysoká Pri Morave pre II.polrok 2018

(10.06.2018)

  

stavebný úrad - JÚN - JÚL 2018

(30.05.2018)

Úradné hodiny stavebného úradu v mesiaci JÚN 2018 :

05.06. od 14,00
19.06. od 14,00

ÚRadné hodiny stavebného úradu v mesiaci JÚL 2018 : 

03.07. od 14,00
10.07. od 14,00

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

(30.04.2018)

*
celý článok...

Poľovné združenie Hochštetňan vyčistilo čierne skládky pri cyklotrase a poľnú cestu na Dúbravu

(15.04.2018)

Ako každý rok, aj v tomto roku PZ HOCHŠTETŇAN priebežne v marci a apríly (ale podľa potreby celý rok) zorganizovalo brigády za účelom likvidácie odpadov na poľných cestách, odstavných plochách, priekopách, pri vodných plochách, v NPR HL, DL a inde v katastri obce V. p. M. Celkovo bolo odpracovaných cca 165 brigádnických hodín, odvezených do FCC Slovensko (ASA) na likvidáciu 14 t odpadu. Použité boli nakladače, a vozidlá na odvoz. Všetko v réžii PZ HOCHŠTETŇAN. Celková vyčíslená hodnota sa pohybuje okolo 1300.- €.V tomto sú zahrnuté lokality: Stará Dúbravská, priekopa popri  ceste št. cesta smer Dúbrava, št. cesta smer Boriny, otoč pri trati Borník. 
S pozdravom taj. PZ Ivan Kováč

celý článok...

Výzva!

(15.03.2018)

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave a zriaďovateľ Obec Vysoká pri Morave vyzývajú obyvateľov, hlavne deti a mládež, aby nechodili cez cudzie pozemky a záhrady na multifunkčné ihrisko za základnou školou. Ihrisko je určené na vyučovanie telesnej výchovy pre žiakov ZŠ alebo pre podujatia, pri ktorých je na ihrisku zabezpečený dozor. Svojvoľné trávenie voľného času bez povolenia riaditeľstva školy je prísne zakázané. Údržba ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a nekontrolovateľné hry a činnosti ihrisko devastujú. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, náklady na jeho opravu budú hradiť tí, o ktorých vieme, že tam chodia.

Čerpacia stanica pohonných hmôt opäť otvorená

(14.03.2018)

Oznamujeme občanom, že čerpacia stanica pohonných hmôt je opäť otvorená v čase od 7:00 hod. – 15:30 hod. 
<<  <<  1 / 4  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.