Vysoká pri Morave

OBEC


Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Zmena CP

(19.08.2018)

Aktuálne CP nájdete tu.

Prednáška o zdravej výžive - ANTÓNIA MAČINGOVÁ

(13.08.2018)

Pripravujeme prednášku o zdravej výžive s pani Antóniou Mačingovou a to dňa 28.9. 2018 ( v piatok ) o 15:00 hod. v kultúrnom dome. Vstupné na prednášku bude 5 €. Záväzne sa môžete prihlásiť do 25.8. 2018 na obecnom úrade. Záväzné prihlášky sú nutné k tomu, aby p. Mačingová neprišla zbytočne do obce až z Košíc, kde býva. 

Pohárová súťaž o putovný pohár starostu obce - POZVÁNKA

(03.08.2018)

Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká pri Morave a Obec Vysoká pri Morave                                         Vás srdečne pozývajú na
I.ročník pohárovej súťaže o Putovný pohár starostu obce v požiarnom útoku kategórii chlapcov a dievčat
 
Poriadateľ: DHZ Vysoká pri Morave.
Dátum konania: 01.09.2018 
Miesto : Miestne ihrisko Vysoká pri Morave                                
Kategória: Dievčatá /možnosť mať chlapca strojníka/
Chlapci
Prezentácia :9-10:00hod.
Zahájenie :10:15hod.
Disciplína : požiarny útok s vodou podľa súťažného poriadku DPO
Náradie : podľa článku 21 smerníc

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

(16.07.2018)

 
celý článok...

Zákaz vstupu na multifinkčné ihrisko v priestoroch ZŠ

(06.07.2018)

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave a zriaďovateľ obecný úrad vyzývajú obyvateľov , hlavne deti a mládež, aby nechodili cez cudzie pozemky a záhrady na multifunkčné ihrisko v základnej škole. Ihrisko je určené na vyučovanie telesnej výchovy pre žiakov ZŠ alebo pre podujatia, pri ktorých je na ihrisku zabezpečený dozor. Svojvoľné trávenie voľného času bez povolenia riaditeľom školy je prísne zakázané. Údržba ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a nekontrolovateľné hry a činnosti ihrisko a jeho príslušenstvo devastujú. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, náklady na jeho opravu budú hradiť tí, o ktorých vieme, že tam napriek zákazu, chodia.

Informácie o organizovaní ambulantnej pohotovostnej služby

(04.07.2018)

Vzhľadom na zmeny v organizácii ambulantných pohotovostí od 1.7.2018 si Vás dovoľujeme informovať o zabezpečení týchto služieb...
celý článok...

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Vysoká Pri Morave pre II.polrok 2018

(10.06.2018)

 

Poľovné združenie Hochštetňan vyčistilo čierne skládky pri cyklotrase a poľnú cestu na Dúbravu

(15.04.2018)

Ako každý rok, aj v tomto roku PZ HOCHŠTETŇAN priebežne v marci a apríly (ale podľa potreby celý rok) zorganizovalo brigády za účelom likvidácie odpadov na poľných cestách, odstavných plochách, priekopách, pri vodných plochách, v NPR HL, DL a inde v katastri obce V. p. M. Celkovo bolo odpracovaných cca 165 brigádnických hodín, odvezených do FCC Slovensko (ASA) na likvidáciu 14 t odpadu. Použité boli nakladače, a vozidlá na odvoz. Všetko v réžii PZ HOCHŠTETŇAN. Celková vyčíslená hodnota sa pohybuje okolo 1300.- €.V tomto sú zahrnuté lokality: Stará Dúbravská, priekopa popri ceste št. cesta smer Dúbrava, št. cesta smer Boriny, otoč pri trati Borník. 
S pozdravom taj. PZ Ivan Kováč

celý článok...

Výzva!

(15.03.2018)

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave a zriaďovateľ Obec Vysoká pri Morave vyzývajú obyvateľov, hlavne deti a mládež, aby nechodili cez cudzie pozemky a záhrady na multifunkčné ihrisko za základnou školou. Ihrisko je určené na vyučovanie telesnej výchovy pre žiakov ZŠ alebo pre podujatia, pri ktorých je na ihrisku zabezpečený dozor. Svojvoľné trávenie voľného času bez povolenia riaditeľstva školy je prísne zakázané. Údržba ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a nekontrolovateľné hry a činnosti ihrisko devastujú. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, náklady na jeho opravu budú hradiť tí, o ktorých vieme, že tam chodia.

Čerpacia stanica pohonných hmôt opäť otvorená

(14.03.2018)

Oznamujeme občanom, že čerpacia stanica pohonných hmôt je opäť otvorená v čase od 7:00 hod. – 15:30 hod. 
<<  <  2 / 5  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.