Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave
Pavol Blaha
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Milan Lapčík
Hana Maxianová
Silvia Novoveská
Ing. Ján Rusnák


Hlavný kontrolór
Ing. Zdenka Bothová


Finančná komisia
Ing. Ján Rusnák - predseda
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Robert Dinuš
Z radu obyvateľov :
Ing. Zuzana Poláková
Dana Koreničová


Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie
Milan Lapčík – predseda
Pavol Blaha
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Z radu obyvateľov :
František Bobák
Milan Jurík
Hana Malcherová


Kultúrno – športová komisia
Ing. Lenka Dvoranová - predsedkyňa
Silvia Novoveská
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Hana Maxianová
Z radu obyvateľov :
Beáta Miškolciová
Jacqueline Eckerová
Michal Kokavec
Vierka Maxiánová


Škodová komisia
Mgr. Gabriela Gabrišová - predsedkyňa
Milan Lapčík
Ing. Ján Rusnák


Komisia pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania školskej dochádzky
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. – predseda
Mgr. Gabriela Gabrišová
Pavol Blaha
Z radu obyvateľov :
JUDr. Anna Poláková


Výberová komisia pre obstarávanie prác, tovarov a služieb z verejných prostriedkov
Pavol Blaha
Robert Dinuš
Mgr. Gabriela Gabrišová
Silvia Novoveská
Milan Lapčík
Ing. Lenka Dvoranová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Ing. Ján Rusnák


Občasník Vysočan
Mgr. Gabriela Gabrišová
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Z radu obyvateľov :
RSDr. Anna Tomečková
Hana Malcherová


Sobášiaci :
Robert Dinuš, Milan Lapčík, Mgr. Gabika Gabrišová

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.