Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave
Jana Baumannová
Ing. Eva Benkovičová
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Mgr. Martina Koreničová
Milan Lapčík
Ing. Ján Rusnák


Hlavný kontrolór
Ing. Zdenka Bothová


Finančná komisia
Mgr. Gabriela Gabrišová - predsedkyňa
Ing. Eva Benkovičová
Ing. Lenka Dvoranová
Ing. Zuzana Poláková


Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie
Milan Lapčík – predseda
Ing. Ján Rusnák
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
František Bobák
Milan Jurík


Kultúrno – športová komisia
Mgr. Martina Koreničová – predseda
Jana Baumannová
Denisa Dinušová
Tomáš Kimlička
Beáta Miškolciová
Marek Krúžek
Dominika Dinušová
Ing. Lenka Dvoranová


Škodová komisia
Ing. Ján Rusnák – predseda
Milan Lapčík
Mgr. Gabriela Gabrišová
Ing. Zdenka Bothová


Komisia pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania školskej dochádzky
Doc. Ing. Miroslav Kopča Phd. - predseda
Mgr. Martina Koreničová
Milan Lapčík
Jana Baumannová
JUDr. Anna Poláková


Výberová komisia pre obstarávanie prác, tovarov a služieb z verejných prostriedkov
Jana Baumannová
Ing. Eva Benkovičová
Róbert Dinuš
Mgr. Gabriela Gabrišová
Mgr. Martina Koreničová
Milan Lapčík
Róbert Dinuš
Ing. Doc. Miroslav Kopča, Doc
Ing. Ján Rusnák


Občasník Vysočan
Mgr. Gabriela Gabrišová
Dominika Dinušová
Mgr. Martina Koreničová
RSDr. Anna Tomečková
Hana Malcherová
Denisa Komíneková

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.