Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Obecný občasník

Vysočan, rok 2019, 3. číslo
Vysočan, rok 2019, 2. číslo


Vysočan, rok 2018, 3. číslo
Vysočan, rok 2018, 2. číslo
Vysočan, rok 2018, 1. číslo


Vysočan, rok 2017, 3. číslo
Vysočan, rok 2017, 2. číslo
Vysočan, rok 2017, 1. číslo


Vysočan, rok 2016, 3. číslo
Vysočan, rok 2016, 2. číslo
Vysočan, rok 2016, 1. číslo


Vysočan, rok 2015, 3. číslo
Vysočan, rok 2015, 2. číslo
Vysočan, rok 2015, 1. číslo


Vysočan, rok 2014, 3. číslo
Vysočan, rok 2014, 2. číslo
Vysočan, rok 2014, 1. číslo


Vysočan, rok 2013, 3. číslo
Vysočan, rok 2013, 1. číslo


Vysočan, rok 2012, 3. číslo
Vysočan, rok 2012, 2. číslo
Vysočan, rok 2012, 1. číslo


Vysočan, rok 2011, 3. číslo
Vysočan, rok 2011, 2. číslo
Vysočan, rok 2011, 1. číslo

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.