Vysoká pri Morave

SLUŽBY OBČANOM


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Ľubica Jenisová

Krátka 548, 900 66 Vysoká pri Morave

Ordinačné hodiny Vysoká pri Morave:
Pondelok: 8:00 h. – 11:00 h. Vysoká pri Morave, 12:00 h. - 14:00 h. Láb
Utorok : 8:00 h. – 11:00 h. Láb
Streda : 11:00 h. - 12:30 h. - poradňa, 13:00 h. - 15:00 h. Vysoká pri Morave
Štvrtok : 8:00 h. – 9:30 h. Láb
Piatok : 8:00 h. – 12:00 h. Vysoká pri Morave

Kontakt: 0902 711 041

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Božena Chmelová

Krátka 548, 900 66 Vysoká pri Morave

Ordinačné hodiny Vysoká pri Morave:
Pondelok : 8:00 h. – 11:00 h.
Utorok : 13:00 h. – 15:00 h. – recepty
Streda : 8:00 h. – 11:30 h. – recepty, 12:00 h. – 15:00 h.
Piatok : 8:00 h. – 12:00 h.


Ordinačné hodiny Záhorská Ves:
Pondelok : 12:00 h. – 15:00 h.
Utorok : 8:00 h. – 12:00 h.
Štvrtok : 8:00 h. – 12:00 h.

Vysoká pri Morave – Pondelok, Streda, Piatok od 7:00 h. – 8:00 h. – odbery a injekcie

Kontakt: 02 65967 045

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.