Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
0

Stavebný úrad

Vedúca stavebného úradu Mgr. Barbora Karlovská

Kontakt

Stavebný úrad Vysoká pri Morave
stavebnyurad@vysokaprimorave.sk
+421 (0)911 365 635
+421 (0)2 65967 120
+421 (0)2 65967 121

Tlačivá na stiahnutie

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, uzávierky
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Návrh na kolaudáciu
Návrh na odstránenie stavby
Ohlásenie jednoduchej stavby
Prehlásenie o výkone stavebného dozora
Správne poplatky
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o zlúčenie územného a stavebného konania
Návrh na vydanie ÚR
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.