Vysoká pri Morave

INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
0

Dobrovoľný hasičský zbor (link na facebook)

V 19. storočí pri vzniku DHZ v roku 1883 sme boli osadou trápenou záplavami rozvodnenej rieky Moravy. Našu dedinu ako aj iné v okolí trápilo vyčíňanie prírodných živlov, z ktorých najhoršie boli požiare. Preto koncom 19.storočia sa naši predkovia rozhodli spoločnými silami popasovať s ničivým ohňom. Po vzore prvých veteránskych hasičských spolkov, ktoré vznikali z rakúsko-uhorskej monarchie sa zišli i občania hochšteckí a založili za pomoci pána FOJTA z Prešporku dňa 8.4.19883 zvolili svojho prvého veliteľa, pána ĽUDOVÍTA TÓTHA.

Začiatky boli ťažké, avšak nás ctí, že pri kolíske požiarnej ochrany stáli naši predkovia spolu a nerozhodovalo kto je chudobný a bohatý, ale spojili svoje sily do spoločnej ochrany obydlí. V týchto časoch sa v análoch zachovali mená hasičov ako boli:Jozef Nerád, Jozef Binder, Matúš Riškovič, Ján Lukášek, Ján Benca, Ján Morávek, Franc Ivanič, Štefan Jánoš a mnohí ďalší, ktorí ako prví vynaložili svoje schopnosti, aby v boji s ničivými plameňmi zvíťazili, chrániac tak majetok svoj a majetok svojich spoluobčanov. Už vtedy pre túto myšlienku bola zapálená i obecná rada, ktorá zakúpila ručnú stradilovú striekačku, ktorá bola na ručné pumpovanie a stala sa základom mnohých úspechov.

V roku 1899 sa rozhodlo, že spolok si zaobstará hasičskú zástavu.20.augusta 1899 bola zástava za veľkej oslavy vysvätená. V roku 1908 zomrel predseda spolku pán Štefan Gašparovič a za druhého predsedu bol zvolený obecný notár pán Anton Prackl, veliteľ bol zvolený Ján Mravka. V roku 1938 bol zvolený za veliteľa Šimunič František. Výstavba novej hasičskej zbrojnice sa začala v roku 1938 ,ktorá bola dokončená v roku 1948. Po roku 1948 vznikla nová organizácia Zväz požiarnej ochrany. V roku 1966 bol za predsedu zvolený Šimunič Beniamín, veliteľom sa stal Ján Bobák. Od roku 1980 má obec vozidlo Š 706,ktorý bol vyriešený nedostatok vody pri prvom zásahu. Po roku 1980 sa veliteľom stal Štefan Kopča a predseda Viliam Jančo.

Po roku 1989 prišlo k zásadným zmenám ,požiarnu ochranu zo zákona preberá obec zriadením samosprávy.Za predsedníčku je zvolená pani Štefánia Smolinská a veliteľa robí do roku 1992 pán Štefan Kopča. V roku 2007 bol menovaný do funkcie veliteľa pán Karol Dvoran.

V kronike je zaznamenané: v zdraví a v pohode v ďalšom období budeme naďalej plniť svoje povinnosti, svoje sily spojíme v pokorení ničivých plameňov.

Súťaž Láb, 12.5.2012

Súťaž Plavecký Štvrtok, 15.9.2012

Súťaž Vysoká pri Morave, 2.6.2012

Živeľné pohromy vo Vysokej pri Morave

Warning: getimagesize(dhz/Snímka0062.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/vysokaprimorave.sk/www/functions/base.php on line 56 Warning: getimagesize(dhz/Snímka0070.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/vysokaprimorave.sk/www/functions/base.php on line 56 Warning: getimagesize(dhz/Snímka0073.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/vysokaprimorave.sk/www/functions/base.php on line 56 Warning: getimagesize(dhz/Snímka0081.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/vysokaprimorave.sk/www/functions/base.php on line 56

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.