Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave

SO 01 – Rekonštrukcia chodníkov, vjazdov do objektov, spevnených plôch a zelene
SO 03 - Obnova verejných spevnených plôch a zelene na Námestí Antona Kadnára
Sprievodná správa
Súhrnná technická správa


Výkresy

Výkres č. 01
Výkres č. 02
Výkres č. 03
Výkres č. 04
Výkres č. 05
Výkres č. 06
Výkres č. 07
Výkres č. 08
Výkres č. 09
Výkres č. 10
Výkres č. 11
Výkres č. 12
Výkres č. 13
Výkres č. E01
Výkres č. E02
Výkres č. E03
Výkres č. E04
Výkres č. E05

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.