Vysoká pri Morave

KULTÚRA A ŠPORT


online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

29.04.2017 17:00

Stavanie MÁJA
Námestie oslobodenia

01.06.2017 09:00

Deň detí
Miestne futbalové ihrisko

10.06.2017 10:00

PARKÚROVÉ PRETEKY O CENU STAROSTU OBCE
Areál bývalého PD Vysoká pri Morave

24.06.2017 18:00

VÍTANIE LETA – OSLAVY LETNÉHO SLNOVRATU
Hrádza rieky Moravy

23.09.2017 15:00

Vítanie jesene - Deň bosoriek a bučí
Miestne futbalové ihrisko Vysoká pri Morave

14.10.2017 10:00

PARKÚROVÉ PRETEKY – ROZLÚČKA SO SEZÓNOU
Areál bývalého PD Vysoká pri Morave

23.10.2017 15:00

POSEDENIE PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
Kultúrny dom

09.12.2017 13:00

MIKULÁŠ
Námestie oslobodenia

16.12.2017 15:00

VIANOČNÝ KONCERT
Kultúrny dom

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.