Vysoká pri Morave

KULTÚRA A ŠPORT


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

30.04.2020 00:00

Stavanie MÁJA
Námestie oslobodenia

20.06.2020 00:00

Oslavy vítania leta - SLNOVRAT
Futbalový štadión Vysoká pri Morave

24.07.2020 00:00

Futbalový turnaj obcí s názvom Vysoká
Futbalový štadión

19.09.2020 00:00

Vítanie jesene - Deň bosoriek a bučí
Futbalový štadón

24.10.2020 15:00

Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Kultúrny dom Vysoká pri Morave

01.11.2020 16:00

Pietny akt
Miestnom cintoríne

11.11.2020 11:11

Pietny akt - výročie ukončenia I. sv. vojny
Pomník padlých I. sv. vojny

05.12.2020 13:00

Mikuláš
Námestie oslobodenia

08.12.2020 16:00

Vianočný koncert
Kostol sv. Ondreja

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.