Vysoká pri Morave

KULTÚRA A ŠPORT


online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

21.10.2017 15:00

POSEDENIE PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
Kultúrny dom

09.12.2017 13:00

MIKULÁŠ
Námestie oslobodenia

16.12.2017 15:00

VIANOČNÝ KONCERT
Kultúrny dom

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.