Vysoká pri Morave

KULTÚRA A ŠPORT


online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

01.04.2018 20:00

Hasičská veľkonočná zábava
Kultúrny dom Vysoká pri Morave

30.04.2018 18:00

Stavanie mája
Námestie oslobodenia

09.06.2018 00:00

135. výročie DHZ
Kultúrny dom - hasičská zbrojnica - športové ihrisko

23.06.2018 15:00

Oslavy letného slnovratu
Hrádza rieky Morava

22.09.2018 13:00

Vítanie jesene spojené so súťažou vo varení gulášu
Futbalové ihrisko

20.10.2018 15:00

Posedenie pre dôchodcov
Kultúrny dom

08.12.2018 13:00

Mikuláš
Námestie oslobodenia

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.