Vysoká pri Morave

OBEC


online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Smútočná správa - Júlia Pšenicová

(09.05.2017)

Zarmútená rodina oznamuje občanom, že dňa 8.5. 2017 zomrela naša občianka pani Júlia Pšenicová vo veku nedožitých 88 rokov. Pohreb  zomrelej bude dňa 11.5.2017 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne.  
späť...

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.