Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nové detské ihrisko - dokument s prílohami (zverejnené: 13.12.2019)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do Kultúrneho domu (zverejnené: 4.12.2019)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nové detské ihrisko - dokument s prílohami (zverejnené: 4.12.2019)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému - dokument s prílohami (zverejnené: 21.11.2019)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Detské ihrisko - dokument s prílohami (zverejnené: 7.11.2019)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obnova obalových konštrukcií bytového domu (zverejnené: 28.6.2019)

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Vysoká pri Morave - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (zverejnené: 30.4.2019)

Výzva na predloženie ponuky - Revitalizácia verejných priestranstiev (zverejnené: 28.3.2019)

Výzva na predloženie ponuky - Demolácia budovy (zverejnené: 28.3.2019)

Výzva na predloženie ponuky - ČOV (zverejnené: 28.3.2019)

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.