Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Archív verejných obstarávaní

Výzva – Oprava komunikácií Hraničiarska

Výzva
Výkaz výmer


Výzva – obnova obalových konštrukcií obecného úradu, zerejnené: 19.1.2016

Súťažné podklady
Zmluva o dielo
Výkresy
Výkaz výmer OcU
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Projekt organizácie výstavby
Technická správa


Výzva – zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Výzva


Výzva – Námestie oslobodenia

Výzva
Podklady
Zmluva


Výzva – Oprava komunikácie Ulica Továrenská

Výzva – Oprava komunikácie Ulica Továrenská


Výzva – Oprava komunikácie Ulica Stromová

Výzva – Oprava komunikácie Ulica Stromová


Výzva – Okná MŠ Vysoká pri Morave

Výzva – Okná MŠ Vysoká pri Morave
Podklady
Návrh zmluvy


Výzva – Okná ZŠ Vysoká pri Morave

Výzva – Okná ZŠ Vysoká pri Morave
Výkaz výmer položiek
Návrh zmluvy


Výzva – stavebné práce

Výzva – stavebné práce
Výkaz výmer položiek


Výzva – stoličky do KD

Výzva – stoličky do KD


Okná MŠ

Výzva na predloženie ponuky
Návrh zmluvy
Príloha
obr. 1
obr. 2
obr. 3
Krycí list


Ďalšie informácie

Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.


Formulár - § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.


Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.