Vysoká pri Morave

INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Uznesenia zo zasadania

Uznesenie zo dňa 14.06.2018 (zverejnené: 16.6.2019)
Uznesenie zo dňa 11.05.2018
Uznesenie zo dňa 25.04.2014


Zápisnice zo zasadania

Zápisnica zo dňa 14.06.2018 (zverejnené: 16.6.2019)
Zápisnica zo dňa 11.05.2018
Zápisnica zo dňa 25.04.2014


Dokumenty

Zmuluva o založení Lesného pozemkového spoločenstva

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.