Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Súhrnné správy verejného obstarávania - 2019

I. štvrťrok 2019


Súhrnné správy verejného obstarávania - 2018

II. štvrťrok 2018
I. štvrťrok 2018


Súhrnné správy verejného obstarávania - 2017

IV. štvrťrok 2017
III. štvrťrok 2017
II. štvrťrok 2017
I. štvrťrok 2017


Súhrnné správy verejného obstarávania - 2016

II. štvrťrok 2016
I. štvrťrok 2016


Súhrnné správy verejného obstarávania - 2015

III. štvrťrok 2015
II. štvrťrok 2015
I. štvrťrok 2015


Súhrnné správy verejného obstarávania - 2014

III. štvrťrok 2014
II. štvrťrok 2014
I. štvrťrok 2014


MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.