Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Žiadosť MZZO
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZOVýrub drevín

Povolenie vyrubu drevín
Výrub drevín - žiadosťStanovisko obce k výstavbe žumpy

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu žumpy


Zriadenie vodnej stavby – studňa

Kolaudačné rozhodnutie - studňa
Žiadosť o povolenie na odber vôd
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studne


Drobné stavby, ohlásenie stavebných úprav

Drobné stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta


Rozkopávky

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie
Písomný záväzok

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.