Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Verejné obstarávanie - Súhrnné protokoly zákazy

Nákup a dodanie fekálneho prívesu štandardnej výbavy pre potreby obce Vysoká pri Morave

Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave

Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do školskej jedálne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

Látkové vybavenie javiska Kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave

Námestie Oslobodenia Vysoká pri Morave- projekt pre stavebné povolenie/vykonávací projekt

Ozvučenie Kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave

Nákup a dodanie plynového varného kotla do kuchyne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

Prístavba jedálne MŠ Vysoká pri Morave- vypracovanie realizačného projektu

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Vysoká pri Morave - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

Scénické osvetlenie Kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave

Športom k zdraviu v obci Vysoká pri Morave

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.