Vysoká pri Morave

OBEC


Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

verejné ponukové konanie na dočasný prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Hlavnej ulici

(15.05.2018)

  

Zrušené autobusové zastávky - Bratislava Lamač - OZNAM

(11.05.2018)

Od 12.05.2018 (sobota) do odvolania
v smere do Bratislavy
 budú zrušené bez náhrady autobusové zastávky  
Bratislava, Lamač, Staré záhrady
Bratislava, Lamač, Vrančovičova
Bratislava, Lamač, ŽST

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

(30.04.2018)

*
celý článok...

Výzva na predloženie ponuky - Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska vo Vysokej pri Morave

(26.04.2018)

Povinné prílohy sú zverejnené na úradnej tabuli. 
celý článok...

Stavebný úrad MÁJ 2018

(24.04.2018)

Úradné hodiny stavebného úradu v mesiaci MÁJ 2018 : 

9.5. 2018 od 13:00 hod. 

22.5.2018 od 13:00 hod.

29.5. 2018 od 13:00 hod. 

Poľovné združenie Hochštetňan vyčistilo čierne skládky pri cyklotrase a poľnú cestu na Dúbravu

(15.04.2018)

Ako každý rok, aj v tomto roku PZ HOCHŠTETŇAN priebežne v marci a apríly (ale podľa potreby celý rok) zorganizovalo brigády za účelom likvidácie odpadov na poľných cestách, odstavných plochách, priekopách, pri vodných plochách, v NPR HL, DL a inde v katastri obce V. p. M. Celkovo bolo odpracovaných cca 165 brigádnických hodín, odvezených do FCC Slovensko (ASA) na likvidáciu 14 t odpadu. Použité boli nakladače, a vozidlá na odvoz. Všetko v réžii PZ HOCHŠTETŇAN. Celková vyčíslená hodnota sa pohybuje okolo 1300.- €.V tomto sú zahrnuté lokality: Stará Dúbravská, priekopa popri  ceste št. cesta smer Dúbrava, št. cesta smer Boriny, otoč pri trati Borník. 
S pozdravom taj. PZ Ivan Kováč

celý článok...

Lesné pozemkové spoločenstvo - POZVÁNKA 11.5. 2018

(19.03.2018)

  

Výzva!

(15.03.2018)

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave a zriaďovateľ Obec Vysoká pri Morave vyzývajú obyvateľov, hlavne deti a mládež, aby nechodili cez cudzie pozemky a záhrady na multifunkčné ihrisko za základnou školou. Ihrisko je určené na vyučovanie telesnej výchovy pre žiakov ZŠ alebo pre podujatia, pri ktorých je na ihrisku zabezpečený dozor. Svojvoľné trávenie voľného času bez povolenia riaditeľstva školy je prísne zakázané. Údržba ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a nekontrolovateľné hry a činnosti ihrisko devastujú. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, náklady na jeho opravu budú hradiť tí, o ktorých vieme, že tam chodia.

Čerpacia stanica pohonných hmôt opäť otvorená

(14.03.2018)

Oznamujeme občanom, že čerpacia stanica pohonných hmôt je opäť otvorená v čase od 7:00 hod. – 15:30 hod. 

SÚŤAZ -TEST EKOLOGICKEJ INTELIGENCIE

(26.02.2018)

Aj Vy sa chcete dozvedieť, poprípade si rozšíriť svoje poznatky, ako minimalizovať tvorbu odpadu, ako správne triediť papier, plasty, sklo,
kovy a nápojové kartóny, ako správne kompostovať, čo sú to obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje? Nové jarné kolo vzdelávacieho on-line projektu s názvom „Test ekologickej inteligencie“ nájdete na stránke:
http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie

Jarná časť súťaže trvá 13 týždňov a vždy v pondelok bude zverejnená nová téma. Účastníci si ju naštudujú a následne zodpovedajú krátky test. Každý týždeň budú vyžrebovaní spomedzi všetkých účastníkov traja, ktorí budú odmenení populárnym fidget spinnerom.

Po skončení jarného cyklu dostane každý úspešný absolvent certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu a budú vyžrebovaní traja budúci vlastníci atraktívnych cien: tabletu, fitness náramku a slúchadiel.

Online vzdelávací projekt Test ekologickej inteligencie sa začal 12. februára a končí 13. mája 2018. Výhercovia budú zverejnení 18. mája na stránke www.triedime.sk


Pomôžte nám šíriť myšlienku správneho triedenia medzi svojimi občanmi. Odporučte stránku www.triedime.sk spolu s testom ekologickej inteligencie nielen svojim školám (riaditeľom, pedagógom ako aj žiakom škôl), ale i centrám voľného času a občanom žijúcim vo Vašej obci. Poslúži im ako unikátny vzdelávací program o triedení odpadov.

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
•	Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
•	Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
•	Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
•	Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk

<<  <<  1 / 4  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.