Vysoká pri Morave

OBEC


Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Západoslovenská distribučná - OZNAM č. 2

(25.04.2018)

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 10.5. 2018 z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy nebude elektrická energia v čase od 7:30 hod. - 11:30 hod. na uliciach Hlavná, Riečna, Rybárska a Tichá. 

STAVANIE MÁJA 30.4.2018 o 18:00 hod.

(25.04.2018)

  

OČKOVANIE PSOV 29.4.2018

(24.04.2018)

V nedeľu 29.4. 2018 bude na Námestí oslobodenia prebiehať očkovanie psov v čase od 10:00 hod. - 12:00 hod. Poplatok za jedného psíka je 10 €.

Stavebný úrad MÁJ 2018

(24.04.2018)

Úradné hodiny stavebného úradu v mesiaci MÁJ 2018 : 

9.5. 2018 od 13:00 hod. 

22.5.2018 od 13:00 hod.

29.5. 2018 od 13:00 hod. 

ZBER PAPIERA ZÁKLADNÁ ŠKOLA 25.4.2018

(24.04.2018)

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Vysokej pri Morave oznamuje, že sa bude konať zber papiera a to dňa 25. apríla 2018 v čase od 7.30 hod. do 13.00 hod. Žiaci 2. stupňa zbierajú papier od rána, žiaci 1. stupňa majú riadne vyučovanie, ale starý papier môžu priviesť ich rodičia alebo starí rodičia. Obyvatelia môžu zvlášť poviazaný papier a kartóny vyložiť pred domy alebo ho doviesť do školy.

Západoslovenská distribučná - OZNAM

(23.04.2018)

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 9.5. 2018 je plánovaná odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy a to v čase od 7:30 hod. - 16:30 hod. 

Rybárske preteky 5.5. 2018 a detské rybárske preteky 6.5.2018

(18.04.2018)

Radi by sme uverejnili pozvánku na web stránke obce:
„Obvodná organizácia SRZ vo Vysokej pri Morave vás srdečne pozýva na tradičné rybárske preteky pre dospelých, ktoré sa uskutočnia v sobotu 5. mája na štrkovisku Veľké Axi. Účasť je možná aj pre nerybárov. Štartovné je 10 EUR. 6. mája v nedeľu sa následne uskutočnia detské preteky od 8.00 do 12.00 na Veľkom Axi z Lábskej strany.“

OZNAM - ZÁPIS DO 1. ROĆNÍKA ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

(16.04.2018)

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave sa uskutoční dňa 20.apríla 2018 v čase od 14.30 hod. do 18.00 hod. v učebni na 1. poschodí ZŠ.  So sebou si treba priniesť :
•rodný list dieťaťa
•občiansky preukaz rodiča

Na pracovné zošity pre prváčikov v hodnote 20 € zohnala škola sponzora.

 

V školskom roku 2018/2019 ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave ponúka :

-každý deň rannú družinu v čase od 6.30 hod. do 7.45 hod.

-vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka a nemeckého jazyka od 5.ročníka

-prípravu na monitor a prijímacie skúšky na stredné školy

-záujmové krúžky jazykového, umeleckého, športového a vzdelávacieho charakteru

-prácu s nadanými a slabo prospievajúcimi žiakmi

Verejné prerokovanie návrhu ZaD ÚP č.2

(16.04.2018)

Návrh Zmien a doplnkov č. 2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave textová aj grafická časť je vyvesený na úradnej tabuli obce. Samosprava/Úradná tabuľa !!!

celý článok...

Poľovné združenie Hochštetňan vyčistilo čierne skládky pri cyklotrase a poľnú cestu na Dúbravu

(15.04.2018)

Ako každý rok, aj v tomto roku PZ HOCHŠTETŇAN priebežne v marci a apríly (ale podľa potreby celý rok) zorganizovalo brigády za účelom likvidácie odpadov na poľných cestách, odstavných plochách, priekopách, pri vodných plochách, v NPR HL, DL a inde v katastri obce V. p. M. Celkovo bolo odpracovaných cca 165 brigádnických hodín, odvezených do FCC Slovensko (ASA) na likvidáciu 14 t odpadu. Použité boli nakladače, a vozidlá na odvoz. Všetko v réžii PZ HOCHŠTETŇAN. Celková vyčíslená hodnota sa pohybuje okolo 1300.- €.V tomto sú zahrnuté lokality: Stará Dúbravská, priekopa popri  ceste št. cesta smer Dúbrava, št. cesta smer Boriny, otoč pri trati Borník. 
S pozdravom taj. PZ Ivan Kováč

celý článok...
<<  <<  1 / 6  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.