Vysoká pri Morave

OBEC


online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Vítanie jesene 2016

Deň otvorených dverí 2016 v Hasičskej zbrojnici

Letný slnovrat, 2016

Výlet dôchodcov, máj 2016

Stavanie Mája, 2016

Parkúrové preteky, 2016

MDD 2016

Topenie Moreny, 2016

Karneval a pohovávanie basy v ZŠ

Sprievod masiek a pochovávanie basy 2016

<<  <  2 / 9  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.